REGULAMIN ZAJĘĆ ZUMBA FITNESS – FROG ZUMBA ŚWIDNICA www.zumba.swidnica.pl

 

 1. Uczestnikiem zajęć Zumba Fitness może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia, może brać udział w zajęciach jedynie za zgodą opiekuna prawnego. Dzieci poniżej 10 roku życia nie powinny uczestniczyć w zajęciach.
 2. Warunkiem udziału w zajęciach jest zgłoszenie swojego uczestnictwa przed zajęciami i dokonanie odpłatności za trening. Jest możliwość wykupienia miesięcznego karnetu zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie zumba.swidnica.pl.
 3. Oferta „Pierwsze zajęcia gratis” dotyczy tylko zajęć w I Liceum w Świdnicy. Mogą z niej skorzystać jedynie osoby, które są pierwszy raz na zajęciach i które wykupią na tych pierwszych zajęciach karnet – inaczej koszt pojedynczych zajęć to 20 zł, zgodnie z cennikiem.
 4. Zajęcia z niewykorzystanego karnetu nie przechodzą na kolejny miesiąc, chyba, że jest to związane z wystąpieniem poważnej choroby i hospitalizacją – wtedy można użyć karnetu w kolejnym miesiącu.
 5. Opłata za karnet nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z zajęć.
 6. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Uczestnik zajęć oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do dostosowania intensywności wykonywanych ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów podczas zajęć należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i poinformować o tym Instruktora. Organizator zajęć nie bierze odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku nieostrożnego ćwiczenia. Osoby biorące udział w zajęciach deklarują, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w zajęciach uczestniczą na własną odpowiedzialność. Mają też prawo odmówić wykonania danego ćwiczenia, jeśli uważają że jest dla nich niezdrowe lub niewskazane.
 8. Wszystkie istotne informacje dotyczące zajęć, grafiku i rodzaju zajęć, itp. umieszczone są na stronie internetowej www.zumba.swidnica.pl, na Facebooku – frogzumbaswidnica oraz na stronie http://monikamatykiewicz.zumba.com/. Tam znajdują się informacje wszelkich zmianach w grafiku, odwołaniu zajęć bądź organizacji dodatkowych zajęć.
 9. Na zajęciach obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach i w toaletach.
 • Zastrzegam sobie prawo do zmiany ceny, grafiku zajęć, jak również odwołania zajęć w przypadku niewystarczającej frekwencji. Osoby, którym nie będzie odpowiadała zmieniona godzina mogą wykorzystać swój karnet na innych zajęciach.
 1. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne, przyniesione przez Uczestników, zostawione w szatni lub na sali ćwiczeń.
 2. Na sali gimnastycznej podczas zajęć mogą przebywać tylko Uczestnicy danej grupy i Instruktor. 
 3. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji w celach promocyjnych zdjęć i filmów z zajęć.
 4. Nie wyrażam zgody na nagrywanie filmów podczas zajęć.
 5. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Instruktora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 101 poz.926.
 6. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych Opiekunów.

 

Monika Matykiewicz Autor wpisu: Monika Dąbrowska
Licencjonowany instruktor Zumba Fitness
Ponadto: tłumacz, wielbicielka zwierząt i zdrowego trybu życia
Kontakt: info@zumba.swidnica.pl
Telefon: +48 509 904 198